Financial controller Lievegoed

Voor Lievegoed te Bilthoven, zijn wij op zoek naar een ervaren financial controller.

Over de functie

Als financial controller ontwikkel je, in samenspraak met het management, het tactisch en strategisch beleid m.b.t financiën, control en informatievoorziening. Je geeft vorm en inhoud aan en houdt toezicht op de structuren voor een efficiënte en effectieve (financiële) planning en control van de bedrijfsprocessen. Dit heeft als doel een optimale (financiële) bedrijfsvoering en continuïteit te waarborgen. Als rechterhand van de manager Financiën, Control en Informatievoorziening (FC&I) zorg je, in nauwe samenwerking, voor kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare management- en stuurinformatie.

Dit ga je doen

 • Je toetst en bewaakt het financieel-economische beleid op volledige, juiste en tijdige uitvoering. Relevante partijen informeer je tijdig en je adviseert vanuit een brede bedrijfseconomische invalshoek op de keuzes bij de uitvoering.
 • Je adviseert de manager FC&I ten aanzien van de treasurypositie en voorziet het management van kennis en gegevens om gesprekken en onderhandelingen met banken en het Waarborgfonds voor de zorgsector aan te gaan.
 • Je ondersteunt ten aanzien van zorgverkoop voor adequate uitvoering met een optimaal resultaat.
 • In samenspraak ontwikkel je het tactisch en strategisch beleid op de stafgebieden FC&I met als resultaat realistische en afgestemde (meerjaren) plannen en advisering in lijn met de organisatievisie en doelstellingen en de uitvoering conform afspraak. Je geeft tevens gevraagd en ongevraagd advies, kennis- en inzichtsdeling en beleidsvoorstellen op strategisch niveau gebaseerd op brede en specialistische kennis van de vakgebieden, aangepast aan de organisatiecontext.

Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding op het gebeid van accountancy, bedrijfseconomie/-kunde of controlling.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie binnen de zorg en hebt kennis van (veranderingen en ontwikkelingen in) organisatiekunde, besturing, financiële en fiscale wet- en regelgeving, good governance, risicomanagement en financiering in de gezondheidszorg.
 • Je kunt goed zelfstandig binnen vastgestelde ruime kaders opereren en op eigen initiatief uiteenlopende en knelpunten signaleren en oplossingen bieden.
 • Je kunt goed onderhandelen, tegenstellingen overbruggen en snel een mening vormen. Tevens ben je in staat contacten met externen (zoals accountants, banken en de Belastingdienst) te onderhouden.
 • Je bent sterk analytisch onderlegd, oplettend, volhardend, integer, representatief, hebt een grote overtuigingsgracht, tact en kunt goed systematisch werken.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het advies van eigen werk. Zowel schriftelijk als mondeling heb je een sterke uitdrukkingsvaardigheid, wat je kunt gebruiken in overlegsituaties en het schrijven van o.a. projectvoorstellen en beleidsnotities. Genuanceerd woordgebruik is van belang.

Wie is Lievegoed

Lievegoed biedt door het hele land gehandicaptenzorg, psychiatrie en verslavingszorg. De zorg is regulier waar het moet en antroposofisch waar het kan. Lievegoed werkt en is georganiseerd aan de hand van vier zorginhoudelijke aandachtsgebieden, oftewel clusters. Onder ieder cluster valt een aantal locaties. Drie stafdiensten ondersteunen de Raad van Bestuur en het management: een afdeling Financiën, Control & Informatievoorziening (inclusief Zorgverkoop), een afdeling Organisatieondersteuning (Kwaliteit, HR, Planning en Bestuurssecretariaat) en een afdeling Facilitaire Zaken, Vastgoed en ICT.

De afdeling Financiën, Control & Informatievoorziening (FC&I) is verantwoordelijk voor financial control, business control, de financiële administratie, centrale zorgadministratie geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zorgbemiddeling gehandicaptenzorg, zorgregistratie en –declaratie gehandicaptenzorg, informatievoorziening (waaronder beheer en ontwikkeling BI-tool) en zorgverkoop. De financiële administratie, zorgregistratie en –declaratie gehandicaptenzorg en beheer en ontwikkeling BI-tool zijn vrijwel geheel uitbesteed. Voor de financiering van de GGZ geldt dat sprake is van onderaannemerschap bij een andere GGZ-zorgaanbieder.

Wat kun je van ons verwachten

 • Lievegoed is een bijzondere zorginstelling. Niemand werkt hier toevallig. Werken bij Lievegoed is een bewuste keuze en dat merk je ook. Ook voor onze medewerkers geldt ”je bent meer dan je denkt’’.
 • Werken in een antroposofisch geïnspireerde organisatie met korte lijnen en een open sfeer qua omgang.
 • Een aanstelling van 32-36 uur per week, vooralsnog voor de duur van een jaar met de intentie tot verlenging;
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GHZ.
 • Een salaris op basis van FWG 65 of 70, afhankelijk van de ervaring en opleiding.
 • Een uitdagende functie in een klein team met persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden én mogelijkheden de kwaliteit van FC&I te verbeteren.
 • Werken in Bilthoven op een mooie en inspirerende locatie.

 

 

 

 

Solliciteren?