Talentontwikkeling

Om jouw team of bedrijf te laten excelleren, is het essentieel om inzichtelijk te hebben waar de talenten en drijfveren van jouw personeel liggen. Wij helpen jouw team of bedrijf in deze zoektocht. We maken gebruik van twee verschillende analyses, namelijk de Talent Motivatie Analyse (TMA) en Management Drives. Naast de individuele analyse, bieden de tools ook de mogelijkheid om inzichtelijk te krijgen hoe het potentieel van het team maximaal benut kan worden.

        

Onze aanpak

Afhankelijk van de behoefte van onze klant maken wij gebruik van de Talent Motivatie Analyse (TMA) of de Management Drives. 

Talent Motivatie Analyse (TMA)

De Talent Motivatie Analyse (TMA) is voor ons hét instrument bij ontwikkelvraagstukken. Een analyse-instrument voor individuele medewerkers, maar zeker ook voor teams. De analyse is doeltreffend en veelzijdig: naast de primaire TMA beschikken wij over tooling voor het creëren van competentieprofielen, 360 graden feedback, teamanalyses en beroepsoriëntatie.

De TMA brengt talenten, persoonlijkheid en drijfveren in kaart. Binnen een bestaand team, maar ook van toekomstige medewerkers. Door middel van 44 verschillende talenten en 50(!) competenties meten wij talent en geven wij objectief inzicht in het groeipotentieel van een team of individu.

Door taak- en functieomschrijvingen vervolgens te vertalen naar competentieprofielen creëren we een helder beeld van de benodigde talenten voor een rol. Om er uiteindelijk naar te streven dat ieder teamlid de positie inneemt waar hij of zij de meeste waarde toevoegt. Wij gebruiken de methode bij ontwikkeling, selectie, mobiliteit, potentieel en opleidingen.

Management Drives

Als een van de weinige instrumenten in zijn soort geeft Management Drives de mogelijkheid om een vertaling te maken van drijfveren en gedrag van individuen naar teams en de organisatie als geheel.

De Management Drives toepassingen kenmerken zich doordat zij niet alleen naar het individu en het gedrag kijken, maar ook naar de plek in de organisatie. Kijkend naar teams en organisaties nemen we het individu wel als uitgangspunt.

Het succes van leiderschap en projecten hangt voor 80% af van 'zachte factoren'. Wij gebruiken Management Drives omdat deze tool de zachte factoren meetbaar maakt en het biedt jou de mogelijkheid daar op in te spelen. Bij alle Management Drives toepassingen zijn praktische toepasbaarheid en pragmatiek de kernwoorden.

Er is meer...

Het kan voor komen dat er binnen een team nog een tekort is aan bepaalde talenten of persoonlijkheden. Dit kan er aan toe bijdragen dat niet al het potentieel wordt benut. Om tot een perfecte samenstelling te komen, verzorgen wij ook het Werving & Selectietraject. 

Lees meer over Werving & Selectie

Volg ons op Social Media