Team 
Excellence Haal het maximale uit jouw team


Doorbreek de waan van de dag met ons praktische team excellence

traject. Geef jouw team in een korte tijd een boost om meters te maken,

toegespitst op de dagelijkse praktijk. Wij geloven in talent als bron

van prestatie, met topsport als versneller om patronen te doorbreken.

De twee pijlers

Talent als bron van prestatie

De juiste talenten verbinden aan de juiste plek, klant of traject zorgt voor de meeste toegevoegde waarde. Elkaars talenten kennen vormt dan ook het fundament voor succesvolle samenwerking. Door medewerkers de competenties te laten ontwikkelingen waar zij aanleg voor hebben, haal jij met een minimale investering het maximale rendement. 

Topsport als versneller

Topsport is voor ons dé versneller voor team excellence. Lessen uit de topsport zijn heel bruikbaar voor het bedrijfsleven. Zowel in het benutten van elkaars talenten als in het bereiken van het gemeenschappelijke doel. Onze consultants kennen het dagelijks werk en kunnen daardoor de lessen van de topsport vertalen naar de werkvloer. Dit vormt de kapstok voor concrete besluiten en acties waar jij na de sessies in de dagelijks praktijk op kunt doorpakken.

Topsportcoach aan het woord

img

"Als coach van Amsterdam Dames 1 en bondscoach van Jong Oranje dameshockey is sport mijn vakgebied. Sport staat in veel opzichten parallel aan het bedrijfsleven. Zo kom ik in mijn werk veel voorbeelden tegen van presteren onder druk, samenwerken, doelen stellen, omgaan met winst en verlies en het toepassen van reflectie in de praktijk. Middels Team Excellence trachten wij de parallellen tussen sport en het bedrijfsleven aan het licht te brengen. In mijn ogen een gouden combinatie."

Rick Mathijssen
Coach Amsterdam Dames 1 & Bondscoach Jong Oranje Dameshockey

Het traject

img

Zowel teamleden individueel als het team in zijn geheel worden uitgedaagd om vanuit eigen kracht nog beter te presteren. In vier weken worden deze stappen doorlopen. Stap 1 is zelfreflectie. Dit doen we met TMA-analyses en coachgesprekken. Waar liggen de talenten en ontwikkelpunten van individuele deelnemers? Stap 2 zijn de teamsessies: verbinding leggen tussen teamleden door elkaars talenten en ontwikkelpunten te leren kennen en te bekijken hoe teamleden elkaar kunnen versterken. Stap 3 is het uitwerken van doelen, uitdagingen en als laatste stap de vertaling naar acties. 

Om te voorkomen dat na deze sessie wordt teruggevallen in de waan van de dag, bouwen we feedbackloops in: korte teamsessies (time-outs) waarin voortgang op prestaties en samenwerking wordt geëvalueerd.

Resultaat is dat je naar huis gaat met concrete afspraken en acties.

Talent Motivatie Analyse (TMA)

img

 

De Talent Motivatie Analyse (TMA), een van de deliverables, is een beproefde methode om talenten objectief te meten. De analyse brengt het talentpotentieel op 44 talenten in kaart. De TMA onderscheidt zich door de hoge mate van herkenbaarheid en acceptatie van de uitkomsten. Dit is de basis om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.

De toegevoegde waarde van de TMA kenmerkt zich door het objectief inzichtelijk maken waar jouw teamleden energie van krijgen. Naast individuele profielen, wordt ook een teamanalyse gemaakt. Ontdek waar de kracht, maar ook de valkuilen van jouw team liggen. Met deze informatie kan een 'work around' gecreëerd worden om als team excellent te presteren. 

 

Ervaring van de klant

De ontwikkeling tot businesspartner vroeg om twee nieuwe rollen. Ik merkte dat mijn team moeite had om vanuit hun eigen kracht te kijken in welke rol de teamleden het best tot hun recht komen. Team Excellence heeft ons op twee manieren geholpen. Allereerst door medewerkers in een veilige omgeving zichzelf te doorgronden en tot inzichten te komen. Vervolgens was iedereen bereid om zijn persoonlijke inzichten in het team te delen. Daardoor bereikten we teaminzichten over hoe we als team verder komen. Maar ook hoe teamdoelstellingen sneller bereikt kunnen worden door de aangetoonde talenten te koppelen aan activiteiten waar die voor nodig zijn. Team Excellence resulteerde in een complete ‘competentiematrix’ van ons hele team die gebruikt wordt voor het dagelijkse werk. Nu kunnen nieuwe opdrachten worden gematcht met de competenties van de teamleden. Zo werken we altijd met het sterkste team. Dat heeft onze ontwikkeling tot businesspartner versneld.
Klaas Nijmeijer
Teammanager Business Intelligence Achmea